Links

Setup

 1. 1.
  Add Maven Central to your repositories if needed
  repositories {
  mavenCentral()
  }
 2. 2.
  Add the desired dependencies to your module's build.gradle file
Dependencies
Version Catalog
dependencies {
val voyagerVersion = "1.0.0"
// Multiplatform
// Navigator
implementation("cafe.adriel.voyager:voyager-navigator:$voyagerVersion")
// Screen Model
implementation("cafe.adriel.voyager:voyager-screenmodel:$voyagerVersion")
// BottomSheetNavigator
implementation("cafe.adriel.voyager:voyager-bottom-sheet-navigator:$voyagerVersion")
// TabNavigator
implementation("cafe.adriel.voyager:voyager-tab-navigator:$voyagerVersion")
// Transitions
implementation("cafe.adriel.voyager:voyager-transitions:$voyagerVersion")
// Android
// Koin integration
implementation("cafe.adriel.voyager:voyager-koin:$voyagerVersion")
// Hilt integration
implementation("cafe.adriel.voyager:voyager-hilt:$voyagerVersion")
// LiveData integration
implementation("cafe.adriel.voyager:voyager-livedata:$voyagerVersion")
// Desktop + Android
// Kodein integration
implementation("cafe.adriel.voyager:voyager-kodein:$voyagerVersion")
// RxJava integration
implementation("cafe.adriel.voyager:voyager-rxjava:$voyagerVersion")
}
[versions]
voyager = "1.0.0"
[libraries]
voyager-navigator = { module = "cafe.adriel.voyager:voyager-navigator", version.ref = "voyager" }
voyager-screenModel = { module = "cafe.adriel.voyager:voyager-screenmodel", version.ref = "voyager" }
voyager-bottomSheetNavigator = { module = "cafe.adriel.voyager:voyager-bottom-sheet-navigator", version.ref = "voyager" }
voyager-tabNavigator = { module = "cafe.adriel.voyager:voyager-tab-navigator", version.ref = "voyager" }
voyager-transitions = { module = "cafe.adriel.voyager:voyager-transitions", version.ref = "voyager" }
voyager-koin = { module = "cafe.adriel.voyager:voyager-koin", version.ref = "voyager" }
voyager-hilt = { module = "cafe.adriel.voyager:voyager-hilt", version.ref = "voyager" }
voyager-kodein = { module = "cafe.adriel.voyager:voyager-kodein", version.ref = "voyager" }
voyager-rxjava = { module = "cafe.adriel.voyager:voyager-rxjava", version.ref = "voyager" }
Current version here.

Platform compatibility

Multiplatform targets: Android, iOS, Desktop, Mac Native, Web.
Android
Desktop
Multiplatform
voyager-navigator
voyager-screenModel
voyager-bottom-sheet-navigator
voyager-tab-navigator
voyager-transitions
voyager-koin
voyager-kodein
voyager-hilt
voyager-rxjava
voyager-livedata
Last modified 2mo ago